Mitä tulee huomioida muistamisissa

Moni yritys haluaa kiittää työntekijöitään joulun alla kuluneesta vuodesta.

Seuraavan ohjeen mukaan kun toimitaan, ollaan oikealla polulla:

Työnantajan antamista lahjoista verovapaita ovat vain niin sanotut vähäiset muut lahjat, jos ne annetaan tasapuolisesti koko henkilökunnalle.

Vähäisen lahjan arvo voi olla enintään 100 euroa. Jos työnantaja antaa työntekijöille useampia vastaavia lahjoja vuodessa, näiden yhteenlaskettu arvo voi olla korkeintaan 100 euroa. Lahja voi olla työnantajan valitsema esine tai tuote kuten joulukinkku, pääsylippu, palvelu tai yksilöity lahjakortti, toisaalta mahdollista on myös, että työntekijä voi valita lahjan työnantajan määrittelemistä vaihtoehdoista. Rahana tai rahaan verrattavana suorituksena annetut lahjat, kuten esimerkiksi joulubonus, ovat kuitenkin aina työntekijän palkkaa ja ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 203.

Lue lisää: Verohallinnon ohjeen kohta 3.4.2. 

Joten ei muuta kuin palkitsemaan henkilökuntaa, mikäpä on arvokkaampaa työympäristössä kuin kiitoksen saaneet ja motivoituneet työntekijät! Ihanaa joulualusaikaa toivotellen,

Mia

Leave a comment

© Copyright 2014 - Kirjanpitosi.fi