Etusivu

Kirjanpitopalvelut Mia V Ky

Taloushallintopalvelut yhdistettynä asiakkaan hyvinvointiin antavat täydellisen pohjan tehdä mielekästä työtä.

Olen toiminut tilitoimistoyrittäjänä vuodesta 2015, ensin toiminimellä ja 2022 vuonna muutin yritysmuotoni kommandiittiyhtiöksi.

Saan paljon yhteydenottoja puhelimitse. Pidänkin puhelimen usein äänettömällä, jotta työn tekeminen ei keskeydy, ja soittelen sitten takaisin päin. Mikäli soitat numerosta, mikä ei löydy numeropalvelusta, kannattaa laittaa tekstiviesti tai sähköposti. Saan valtavasti puheluita myös puhelinmyyjiltä, joiden tietoja ei yleensä löydy, joten sellaisiin numeroihin en myöskään välttämättä soita takaisin. Kiitos ymmärryksestä!


Tilitoimistoni on Päijänteen rannalla, pienellä paikkakunnalla nimeltään Kuhmoinen. Sen sijaan sinun toimintasi maantieteellinen sijainti ei ole ratkaiseva tekijä kirjanpitäjän valinnassa. Minulla on asiakkaita Turku-Helsinki-Tampere-Kitee akselilla, myös verkossa toimivia, sekä tietenkin yrityksiä omalta paikkakunnaltani. Posti kulkee, sähköposti myös, joten jos olet aloittamassa toimintaasi tai harkitset kirjanpitäjäsi vaihtamista, ota yhteyttä!


 • Kirjanpitopalvelut Mia V Ky on yhden naisen yritys, jolta saat tahtoessasi käytännönneuvoja lukujen perusteella oman yrityksesi toimintaan. Olen ehtinyt työskentelemään elämässäni monilla eri aloilla, joten käytännön työ ja toiminta on tuttua. Tästä on luonnollisesti hyötyä myös kirjanpidon tekemisessä. Sinulta säästyy aikaa, vaivaa ja jopa rahaa, kun osaan yhdistää asioita ja kuluja oikeisiin osoitteisiin ilman, että tarvitsee kaikkea kysyä erikseen.

  Oma kokemukseni eri aloista joko työtä tehden tai opiskellen on kertynyt parturi/kampaamo-alalta, ravintola-alalta, kotityöpalveluista, kaupan alalta myynti- ja tilausvastaavan töistä niin isommasta kuin pienemmästäkin kaupasta, kioskista, huoltoasemalta, kahvilasta… Lisäksi kone- ja maatalousyrittämisestä on läheistä tietoa miehen yritystoiminnan kautta.

  Olen tiedonjanoinen ja kiinnostunut, ei siis ole ongelma perehtyä myös Sinun toimintaasi. Haluan että asiakkaani saavat tuntea olevansa juuri niin erityisiä kuin ovatkin, myös minulle! Tarkoitukseni ei olekaan kasvattaa valtavaa asiakaskuntaa vaan palvella äärimmäisen hyvin ja yksilöllisesti!

 • Allekirjoittamalla toimeksiantosopimuksen Kirjanpitopalvelut Mia V Ky:n kanssa hyväksyt myös henkilötietojesi käsittelyn alla mainitulla tavalla.

  Www-sivujen käyttöehdot:​

  Kirjanpitopalvelut Mia V Ky ei vastaa www-sivujensa tietojen käytön välillisesti tai välittömästi aiheuttamista vahingoista. Kirjanpitopalvelut Mia V Ky pidättää oikeuden koska tahansa muuttaa sivuja, estää niille pääsyn sekä keskeyttää palvelun ilman erillistä ilmoitusta.

  ​Osa www-palveluista saattaa edellyttää henkilötietojen kirjaamista. Henkilötietoja kerätään ainoastaan käyttäjien tietoisesti ja henkilötietojen luovuttaminen on vapaaehtoista. Yhteydenotot yritykseen tapahtuvat joko www-sivujen kautta tai suoraan annettuihin yhteystietoihin yhteydenottajan omavalintaisesti.

  Www-sivuilla saattaa olla linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille www-sivuille tai palveluille. Kirjanpitopalvelut Mia V Ky ei vastaa näiden sivujen sisällöstä eikä ko. sivuilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta ja käyttötarkoituksista.​

  Tietojen kopiointi kokonaisuudessaan, tai olennaisilta osin, yrityksen sivuilta ja sosiaalisen median profiileista on kielletty perustuen tekijänoikeuslakiin.​

  Sivustolla käytetään evästeitä (cookies) mm. verkkosivuston käytön määrän ja katsotun sisällön selvittämiseksi ja parantamiseksi. Evästeillä ei kerätä yksilöiviä tietoja, kuten sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita eivätkä evästeet näin ollen mahdollista käyttäjän yksilöivien tietojen tarkastelua tai kopioimista. Käyttäjä voi koska tahansa poistaa selaimensa tallentamat evästetiedot päätelaitteeltaan.​ Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden vastaanoton internetselaimensa asetuksista, mutta tätä ei suositella, koska sen seurauksena saattaa aiheutua sivujen toimimattomuutta.

  Tietosuojakäytäntö:

  Kirjanpitopalvelut Mia V Ky on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.​

  Käyttämällä sivustoa käyttäjä hyväksyy tietosuojakäytännön ja antaa suostumuksen sivustoon liittyvien evästetiedostojen käyttöön ja tallentamiseen.

  Solmimalla toimeksiantosopimuksen asiakas hyväksyy henkilötietojen käsittelyn henkilötietolain mukaisesti alla mainitun, sekä erikseen tehtävän toimeksiantosopimuksen liitteenä olevan selosteen, mukaisen käyttötarkoituksen.

  Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

  Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava henkilö:

  Kirjanpitopalvelut Mia V Ky

  Mia Varvikko

  mia@kirjanpitosi.fi

  045 137 2276

  www.kirjanpitosi.fi

  Rekisterin nimi:

  Asiakasrekisteri/Asiakaskortisto

  Henkilötietojen käyttötarkoitus​:

  Henkilötietoja käytetään henkilötietolain (523/1999) mukaisesti asiakassuhteen hoitamiseen ja erikseen sovittujen palvelujen toteuttamiseen, hallinnointiin, laskutukseen sekä asiakasviestintään. Tämän lisäksi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ​asiakkaan ja tilitoimiston oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

  Rekisterissä käsitellään tai voidaan käsitellä mm. seuraavia tietoja:​

  Asiakkaan suku- ja etunimet, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, siviilisääty ja henkilötunnus tai syntymäaika. Joidenkin palvelujen toteuttamiseksi saatetaan kysyä myös henkilön sukupuoli (esim. palkkailmoitukset eläkelaitoksille) ja äidinkieli. Tietoja ei ole ryhmitelty erilaisia käyttötarkoituksia varten.

  Rekisterin sääntöjen mukaiset tietolähteet:​

  Asiakkaan itse luovuttamat tiedot, sekä henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavat yritykset ja viranomaiset.​

  Asiakkaan velvollisuudet henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn toteutumisesta:​

  Asiakas vastaa henkilötietojen keräämisestä kolmansilta osapuolilta, kuten asiakkaan yhteistyökumppanit ja työntekijät, sekä siitä, että henkilötietoja käsitellään laillisesti, huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen myös ennen tietojen luovuttamista tilitoimistolle. Asiakkaan tehtävä on varmistaa, että henkilötietojen siirtäminen yritykselle sekä henkilötietojen käsittely tämän sopimuksen mukaisesti on lainmukaista koko toimeksiantosopimuksen voimassaolon ajan.

  Asiakas vastaa siitä, että käsiteltävät henkilötiedot ovat ajan tasalla ja muutokset henkilötietoihin toimitetaan viivytyksettä tilitoimistolle.

  Asiakas antaa tilitoimistolle ohjeet luovuttamiensa henkilötietojen käsittelystä kirjallisesti. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta tulee ilmetä, millaisissa tehtävissä (mm. palkanlaskenta, viranomaisilmoitukset) henkilötietoja käsitellään.

  Asiakas vastaa siitä, että se on antanut tilitoimistolle kaikki tarvittavat tiedot, jotta tilitoimisto voi täyttää tehdyssä toimeksiantosopimuksessa sille asetetut velvoitteet tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

  Tietojen luovuttaminen:​

  Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden tietoja kolmansille osapuolille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa (mm. lain vaatimat palkkatietoilmoitukset, veroilmoitukset, tilintarkastajille annettavat tiedot). Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle ilman asiakkaalta pyydettyä erillistä, etukäteistä ja kirjallista suostumusta.

  Yritys voi kuitenkin käyttää alihankkijoita palvelun tuottamisessa sekä henkilötietojen käsittelyssä. Alihankkijalla tarkoitetaan käsittelijää, joka käsittelee myös henkilötietoja yrityksen ja asiakkaan välisen sopimuksen nojalla tapahtuvaan palvelun toteutumiseen. Yritys solmii kirjallisen käsittelysopimuksen alihankkijan kanssa ja edellyttää kaikkien alihankkijoiden noudattavan tässä selosteessa mainittuja tietosuojavelvoitteita. Tilitoimisto tiedottaa asiakasta ennalta alihankkijan käytöstä ja asiakkaalla on oikeus olla hyväksymättä alihankkijaa. Tässä tapauksessa tilitoimistolla on oikeus keskeyttää palvelu toimeksiantosopimuksen mukaisen irtisanomisajan puitteissa, mikäli alihankkijan käyttö olisi keino mahdollistaa palvelun jatkuminen.

  Rekisterin käyttöaika, suojaus ja tietoturva:

  Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään ja käsitellään sähköisessä sekä paperisessa muodossa lain vaatima aika. Tämän jälkeen tarpeettomat asiakastiedot poistetaan rekisterinpitäjän toimesta.

  Kirjanpitopalvelut Mia V Ky toteuttaa ja ylläpitää henkilötietojen käsittelyyn riittävän turvallisuustason, jolla suojellaan henkilötietoja luvattomalta ja laittomalta käsittelyltä tai tietojen haltuun saamiselta, sekä tahattomalta menettämiseltä, tuhoamiselta, vahingolta, muutokselta tai luovuttamiselta mm. tarkistamalla, arvioimalla ja päivittämällä tietoturvajärjestelyjä säännöllisesti.

  Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että yritystä informoidaan kaikista niistä asiakkaan toimittamista henkilötietoihin liittyvistä seikoista, jotka vaikuttavat tietoturvaan liittyviin toimenpiteisiin.

  Korjaus-, tarkastus- ja kielto-oikeus:​

  Asiakkaalla on halutessaan oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee aina lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyyntöihin vastataan kirjallisesti asiakkaan virallisissa tiedoissa olevaan osoitteeseen.​

  Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi kirjallisesti esittää pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on myös oikeus kieltää tietojensa luovutus ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

  Tietojen poistaminen:

  Tietoja voidaan myös poistaa asiakkaan niin vaatiessa. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan rekisterinpitäjän toimesta. Lain nojalla säilytettäviä, tilitoimiston vastuulla olevia tietoja ei kuitenkaan poisteta, ennen kuin tietojen säilytysaika on päättynyt. ​

  Henkilötietojen tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen:

  Mikäli henkilötietoihin on kohdistunut tietoturvaloukkaus, yritys sitoutuu ilmoittamaan tästä viivytyksettä asiakkaalle todettuaan asian. Yritys myös on velvollinen oman tietonsa, tai kohtuullisesti selvitettävissä olevien tietojen, puitteissa kertomaan asiakkaalle tietoturvaloukkaukseen johtaneet olosuhteet.

eTasku-mobiilisovelluksella
lähetät kuitit automaattisesti kirjanpitäjälle,
luot matkalaskut
ja hallinnoit muita dokumentteja.
http://www.etasku.fi/

© Copyright 2014 - Kirjanpitosi.fi