Starttiraha | Aloittavan yrittäjän tuki

Onko mielessä yrityksen perustaminen?

Mietin tässä omaa alkutaivaltani yrittäjyyteen ja kuinka paljon koulutukseeni kuului selvitellä asioita, mm. starttirahaan liittyen. Se kaikki oli mielenkiintoista, mutta jos olisikin niin, että en olisi ollut yrittäjyysvalmennuksessa ja tahtoisin kuitenkin perustaa yrityksen, niin tiedon etsimisessä olisi oma haasteensa. Haluankin jakaa koosteen starttirahaan liittyvästä materiaalistani kaikille kiinnostuneille ja toivon, että siitä joku saisi apua tai lisäinfoa.
Starttirahaa haetaan paikallisesta TE- toimistosta ja sen tarkoitus on edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Se turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. Se on tuki, jota ei siis tarvitse maksaa takaisin, joten ehdottomasti kannattaa hakea, mikäli edellytykset täyttyvät.

 • Starttirahan myöntää aina Työ- ja elinkeinotoimisto.
 • Starttirahan tarkoitus on turvata yrittäjän toimeentulo siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen arviolta kestää.
 • Starttiraha myönnetään 6 kk ajaksi.
 • Jatkoa voi hakea toisen 6 kk ajaksi.
 • Vuonna 2017 perustuen suuruus on 32,40 euroa päivässä.
 • Starttirahaa maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa.
 • Starttiraha on verotettavaa henkilökohtaista tuloa.
 • Voidaan myöntää useammalle perustettavassa yrityksessä työskentelevälle.

 

Starttirahaa voit saada

 • jos olet työtön työnhakija
 • jos siirryt kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä
 • jos olet sivutoiminen yrittäjä ja laajennat yritystoimintaa päätoimiseksi

TE-toimisto myöntää starttirahan vasta, kun on selvittänyt, että yrittäjyys on hakijalle sopiva vaihtoehto työllistyä.

Tuen saamisen edellytyksiä ovat muun muassa:

 • päätoiminen yrittäjyys
 • riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan (esim. yrittäjyyskurssi)
 • mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan (liiketoimintasuunnitelma)
 • tarpeellisuus toimeentulon kannalta (edeltävä työttömyys tai muu syy)
 • yritystoiminnan aloitus vasta sen jälkeen, kun tuki on myönnetty  (tämä on tärkeä asia muistaa; ensin hakemus ja päätöksen jälkeen yrityksen perustaminen)

Lisäksi starttirahapäätöksessä otetaan huomioon muun muassa alan yritysten kilpailutilanne ja uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnalla.

Starttirahaa ei myönnetä, jos

 • aiotun yritystoiminnan arvioidaan turvaavan hakijan kohtuullinen toimeentulo.
 • starttirahan arvioidaan vääristävän merkittävästi alan kilpailua.
 • starttirahaa hakeva henkilö on aloittanut yritystoiminnan ennen tuen myöntämistä.
 • on ilmeistä, että hakijan pääasiallinen toimeksiantaja on hänen aiempi työnantajansa.
 • starttirahan hakija on olennaisesti laiminlyönyt vero- tai maksuvelvollisuuksiaan.
 • yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulo on turvattu esim. palkkatuloilla, muilla tuilla tai etuuksilla.

 

Kuinka haet starttirahaa

 • Kun harkitset yrityksen perustamista, ole hyvissä ajoin ennen yritystoiminnan käynnistämistä yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon, joka selvittää mahdollisuutesi starttirahan saamiseen.
 • Yritystoimintaa ei tule aloittaa ennen kuin TE-toimisto on tehnyt päätöksen starttirahasta. Aloittamisella tarkoitetaan siis kaupallisen yritystoiminnan aloittamista, ei toiminnan suunnittelua tai järjestelyä. Yrityksen voi rekisteröidä jopa kaupparekisteriin, eikä sitä lasketa yrityksen aloittamiseksi, ennakkoperintärekisteriin ei kuitenkaan voi rekisteröityä ennen starttirahapäätöstä. Tästä, kuten muistakin asioista, kannattaa kuitenkin keskustella paikallisen työ- ja elinkeinotoimiston starttirahakäsittelijän kanssa etukäteen varmistaaksesi, ettei toimintasi ole este starttirahan saamiselle.
 • Starttirahaa voit hakea TE-toimistolta verkkopalvelussa tai työ- ja elinkeinoministeriön lomakkeella. Lomakkeella selvität muun muassa yrityksen toiminta- ja rahoitussuunnitelman.
 • Liiketoimintasuunnitelmasi sinun kannattaa tehdä Oma Yritys-Suomi sivustolla.

Työ- ja elinkeinotoimistoilla on halutessaan mahdollisuus pyytää lausunto ulkopuoliselta asiantuntijalta starttirahahakijan suunnitellun yritystoiminnan kannattavuudesta, tähän kuitenkin kysytään sinun lupasi. Uusyrityskeskukset antavat tarvittaessa lausuntoja Työ- ja elinkeinotoimistoille. Usein ennen päätöstä käydään myös keskustelu / haastattelu, joten myös suullinen ulosanti kannattaa hioa tarkan kirjoitetun liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien lisäksi.


Mikäli starttiraha myönnetään

 • Starttiraha maksetaan hakijalle takautuvasti kuukausi kerrallaan.
 • Starttirahan maksatushakemukset käsitellään seitsemän arkipäivän kuluessa saapumisesta.
 • Maksatushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä: loma- tai ruuhka-aikoina on syytä varautua ilmoitettua pidempään odotusaikaan.
 • Starttiraha maksetaan kahdesti kuussa: kuukauden puolivälissä ja lopussa. Mikäli maksatushakemus ei ehdi lähimpään maksuajoon, se siirretään automaattisesti seuraavaan ajoon.
 • Maksatushakemus on toimitettava ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus) viimeistään kahden kuukauden kuluessa jakson päättymisestä.
 • Starttirahan maksatusta suositellaan haettavaksi sähköisesti. Hakeminen sähköisesti edellyttää verkkopankkitunnuksia.

 

Jos et saanut tästä irti tarpeeksi tietoa, mutta haluat yrityksen perustaa, starttirahaa hakea tai kaipaat neuvoa vaikkapa liiketoimintasuunnitelmaasi varten, niin kysypäs apuja allekirjoittaneelta tästä!

 

Suomi tarvitsee yrittäjiä, itsensä ja muiden työllistäjiä! Seuraavassa blogitekstissäni taidankin hieman pohtia lempiaihettani ”Pienyrittäjyys ja palkanmaksaja”

 

Leave a comment

© Copyright 2014 - Kirjanpitosi.fi