Pikkujouluhulinat ja joululahjat

Henkilökunnan virkistäytyminen

Koska marraskuu on jo pitkällä, alkaa kaipaamaan valoa pimeyteen. Työnantaja järjestääkin usein pikkujoulut pitääkseen työvireen yllä ja kiittääkseen vuoden ponnisteluista. Henkilökunnalle järjestetty virkistäytyminen on verotuksessa vähennyskelpoista kulua, samoin kuin arvonlisäverotuksessakin, myös alkoholin osalta. Meno kirjataan kuitenkin liiketoiminnan muihin kuluihin, ei henkilöstömenoihin.

Kiteytettynä liiketoiminnan muuksi kuluksi voidaankin merkitä henkilökunnalle suunnatut:

  • Juhlat
  • Matkat
  • Tarjottavat
  • Tapahtumat

Kunhan nämä ovat työnantajan valitsemia toimintoja

 

Henkilökunnan lahjat

Joululahjoilla työntekijöitä muistetaan myös mielellään ja nämä voidaan merkitä liiketoiminnan muihin kuluihin, tosin nämä muistamiset eivät ole alv-vähennyskelpoisia. Mikäli lahjan arvo on yli 100 euroa, tämä ei enään ole muuta kulua, vaan palkkaa, jolla on myös vaikutus työntekijän maksamiin veroihin. Palkkana käsiteltävät erät esitetään tuloslaskelmassa henkilöstökuluina.

 

Perusmääritelmä verovapaasta, liiketoiminnan kuluksi merkittävästä lahjasta onkin:

  • Vähäinen arvo (alle 100 €)
  • Työnantajan valitsema
  • Ei ole helposti muutettavissa rahaksi

Joulurahat, ostokortit ja muut rahaan verrattavat suoritukset, (kuten lahjan saajan vapaa valinta lahjasta), katsotaan palkaksi niiden arvosta riippumatta.

 

Joulutervehdykset asiakkaille

Asiakkaille hankitut lahjat katsotaan edustuskuluiksi, joiden tavoitteena on hyvien liikesuhteiden ylläpitäminen. Edustuskuluna hankituista lahjoista ei voi vähentää arvonlisäveroa ja verotuksessa vuonna 2016 edustuskuluista on vähennyskelpoista vain puolet, täten edustusmenojen kokonaismäärän kohtuullisuusarviota ei tehdä, vaan edustusmenojen vähennyskelpoinen osuus lasketaan puolittamalla yritykselle syntyneiden edustusmenojen yhteismäärä. Myöskään yksittäisellä edustusmenolla ei ole kohtuullisuusvaatimusta.

 

Mukavaa joulunalusaikaa kaikille toivottelee Mia 

 

Leave a comment

© Copyright 2014 - Kirjanpitosi.fi