Starttiraha | Aloittavan yrittäjän tuki

Onko mielessä yrityksen perustaminen?

Mietin tässä omaa alkutaivaltani yrittäjyyteen ja kuinka paljon koulutukseeni kuului selvitellä asioita, mm. starttirahaan liittyen. Se kaikki oli mielenkiintoista, mutta jos olisikin niin, että en olisi ollut yrittäjyysvalmennuksessa ja tahtoisin kuitenkin perustaa yrityksen, niin tiedon etsimisessä olisi oma haasteensa. Haluankin jakaa koosteen starttirahaan liittyvästä materiaalistani kaikille kiinnostuneille ja toivon, että siitä joku saisi apua tai lisäinfoa.
Starttirahaa haetaan paikallisesta TE- toimistosta ja sen tarkoitus on edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Se turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan. Se on tuki, jota ei siis tarvitse maksaa takaisin, joten ehdottomasti kannattaa hakea, mikäli edellytykset täyttyvät.

Starttirahaa voi saada

 • työtön työnhakija
 • henkilö, joka siirtyy kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä

TE-toimisto myöntää starttirahan vasta, kun on selvittänyt, että yrittäjyys on hakijalle sopiva vaihtoehto työllistyä.

 

Tuen saamisen edellytyksiä ovat muun muassa:

 • päätoiminen yrittäjyys
 • riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan (esim. yrittäjyyskurssi)
 • mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan (liiketoimintasuunnitelma)
 • tarpeellisuus toimeentulon kannalta (edeltävä työttömyys tai muu syy)
 • yritystoiminnan aloitus vasta sen jälkeen, kun tuki on myönnetty  (tämä on tärkeä asia muistaa, ensin hakemus ja päätöksen jälkeen yrityksen perustaminen)

Lisäksi starttirahapäätöksessä otetaan huomioon muun muassa alan yritysten kilpailutilanne ja uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnalla.

 

Kuinka haet starttirahaa

 • Kun harkitset yrityksen perustamista, ole hyvissä ajoin ennen yritystoiminnan käynnistämistä yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon, joka selvittää mahdollisuutesi starttirahan saamiseen.
 • Yritystoimintaa ei tule aloittaa ennen kuin TE-toimisto on tehnyt päätöksen starttirahasta. Aloittamisella tarkoitetaan siis kaupallisen yritystoiminnan aloittamista, ei toiminnan suunnittelua tai järjestelyä. Yrityksen voi rekisteröidä jopa kaupparekisteriin, eikä sitä lasketa yrityksen aloittamiseksi, ennakkoperintärekisteriin ei kuitenkaan voi rekisteröityä ennen starttirahapäätöstä. Tästä, kuten muistakin asioista, kannattaa kuitenkin keskustella paikallisen työ- ja elinkeinotoimiston starttirahakäsittelijän kanssa etukäteen varmistaaksesi, ettei toimintasi ole este starttirahan saamiselle.
 • Starttirahaa voit hakea TE-toimistolta verkkopalvelussa tai työ- ja elinkeinoministeriön lomakkeella. Lomakkeella selvität muun muassa yrityksen toiminta- ja rahoitussuunnitelman.
 • Liiketoimintasuunnitelmasi sinun kannattaa tehdä Oma Yritys-Suomi sivustolla.

Työ- ja elinkeinotoimistoilla on halutessaan mahdollisuus pyytää lausunto ulkopuoliselta asiantuntijalta starttirahahakijan suunnitellun yritystoiminnan kannattavuudesta, tähän kuitenkin kysytään sinun lupasi. Uusyrityskeskukset antavat tarvittaessa lausuntoja Työ- ja elinkeinotoimistoille. Usein ennen päätöstä käydään myös keskustelu / haastattelu, joten myös suullinen ulosanti kannattaa hioa tarkan kirjoitetun liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien lisäksi.

 


Starttiraha muodostuu

 • perustuesta, joka on 32,80 euroa päivältä vuonna 2015
 • lisäosasta, (enintään 60 % perustuen määrästä), jonka suuruus vaihtelee tapauksittain TE-toimiston harkinnan mukaan. Maksimissaan starttirahaa voi siis saada 52,48 € päivässä.


Mikäli starttiraha myönnetään

 • Starttiraha maksetaan hakijalle takautuvasti kuukausi kerrallaan.
 • Starttirahan maksatushakemukset käsitellään seitsemän arkipäivän kuluessa saapumisesta.
 • Maksatushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä: loma- tai ruuhka-aikoina on syytä varautua ilmoitettua pidempään odotusaikaan.
 • Starttiraha maksetaan kahdesti kuussa: kuukauden puolivälissä ja lopussa. Mikäli maksatushakemus ei ehdi lähimpään maksuajoon, se siirretään automaattisesti seuraavaan ajoon.
 • Maksatushakemus on toimitettava ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus) viimeistään kahden kuukauden kuluessa jakson päättymisestä.
 • Starttirahan maksatusta suositellaan haettavaksi sähköisesti. Hakeminen sähköisesti edellyttää verkkopankkitunnuksia.

 

Hakemus starttirahasta

Maksatushakemus starttirahasta

Jatkohakemus starttirahasta

 

Jos et saanut tästä irti tarpeeksi tietoa, mutta haluat yrityksen perustaa, starttirahaa hakea tai kaipaat neuvoa vaikkapa liiketoimintasuunnitelmaasi varten, niin kysypäs apuja allekirjoittaneelta tästä!

 

Suomi tarvitsee yrittäjiä, itsensä ja muiden työllistäjiä! Seuraavassa blogitekstissäni taidankin hieman pohtia lempiaihettani ”Pienyrittäjyys ja palkanmaksaja”

 

Mukavaa heinäkuun loppua ja auringon paistetta toivoen, Mia

Jätä viesti

© Copyright 2014 - Kirjanpitosi.fi